مجروح شدن ۲ کولبر در شنو و سردشت

kmmk:
شنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، گروهی از کولبران در مرز سردشت در کمین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران افتاده و در اثر شلیک مستقیم این نیروها یک کولبر بانام علی مام ویسی مجروح شده است و نامبرده به بیمارستان شهر اورمیه منتقل شده است و اکنون زیر نظر پزشکی قرار دارد.

همچنان در شنو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرز شنو یک کولبر کورد را هدف قرار داده و بر اثر شلیک مستقیم این نیروها، رحمان مامند یک کولبر کورد به شدت مجروح شده است.

براساس گزارش مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، از اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون ۶۴ کولبر جانشان را ازدست داده اند و ۱۰۱ کولبر دیگر نیز مجروح شده اند و در مجموع ۱۶۵ کولبر براثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دلایلی دیگر خسارت دیده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan