انتقال دو تن از فعالان کارگری کورد به زندان

KMMK:

پنج‌شنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۷ خورشیدی، دو تن از فعالین کارگری بازداشت‌شده در شهر کامیران (کامیاران) جهت تحمل دوران حبس به زندان منتقل شدند.

مهرداد صبوری، فعال کارگری و عضو فعال انجمن صنفی کارگران شهر کامیران که به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت‌شده و از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم‌شده بود. وی جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد.

نامبرده پیش‌تر نیز به اتهام مشارکت در تشکلات کارگری در سال ۹۳ به مدت چهار ماه زندانی‌شده بود.

از سوی دیگر، امید احمدی فعال کارگری شهر کامیران که به اتهام مشارکت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت و از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در این شهر به تحمل یک سال حبس محکوم‌شده بود جهت تحمل مدت حبس به زندان منتقل شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان