بازداشت و شکنجه یک جوان کورد در خوی

kmmk:

چهار شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، جوان کورد اهل خوی آرش چراغی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به شدت شکنجه شده است.

 نامبرده در اعتراض به سفر حسن روحانی به این شهر بازداشت شده است که در حین بازداشت و در بازداشتگاه به شدت شکنجه شده است و سپس به زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل شده است.قابل ذکر است که: خانواده نامبرده با وجود پیگیری و مراجعه به نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته اند که با وی ملاقات کنند که با وجود شکنجه شدید وی از سوی نهادهای امنیتی و وخامت حال وی نگرانی زیادی برای خانواده نامبرده به وجود آمده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان