اورمیه/ کامیاران سه شهروند بازداشت و به زندان منتقل شدند

kmmk:

کامیاران/ روز سه شنبه ۲۷ٚ آذر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، فعال سیاسی و کارگری آرام محمدی اهل شهر کامیاران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به زندان منتقل شد.

قابل ذکر است: این فعال کورد پیشتر از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی ایران در سنه به اتهام ( تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ) به ۳ ماه حبس محکوم شد و همچنین در سال ۱۳۹۵ خورشیدی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سنه به ۴ سال و ۶ ماه زندان محکوم شده بود. اتهام نامبرده مشارکت در فعالیتهای روز جهانی کارگر بوده است.

اورمیە:یک شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، متین خالدی که به اتهام مشارکت در اعتراضات سال ۹۶ خورشیدی در ایران به یک سال زندان محکوم شده بود، بازداشت و به زندان منتقل شد. متین خالدی قبلا با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

کامیاران: چهار شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی فعال کارگری شاهو صادقی پس از مراجعه به دادگاه بازداشت و روانه زندان شد.این فعال کارگری به اتهام مشارکت در فعالیتهای روز جهانی کارگر به ۹۱ روز و ۶ ماه زندان محکوم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان