جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

خود کشی یک زن جوان در شهر سنه

KMMK:

یک زن جوان کورد ۲۴ ساله اهل شهر سنه ، ساکن کوچه حاج آباد روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ ، خود را از طبقه ششم آپارتمانش رها کرده که درنتیجه منجر به کشته شدن وی شده است .تا رسیدن این گزارش از نام این زن و علت خودکشی اش اطلاعی در دست نیست .بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان در این سال آمار خود کشی ها و قتل های ناموسی ۵۹ زن و ۳۴ مرد رسیده که با اضافه شدن این مقتول آمار زنان به ۶۰ نفر می رسد. با مد نظر قرار داد یانزدە مرگ مشکوک ، جمع کل بە ١٠٥ نفر رسیدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

پنج شهروند در بانە بازداشت شدند

قتل  زن میان‌سال در سریش‌آباد

کشته شدن دو کولبر در مرز سردشت