كشته و زخمى شدن كاسبكاران كورد از جانب نيروهـاى امنيتى جمهـورى اسلامى ايران

KMMK:

بنا به خبرهـاى دريافت شده، در تاريخ ١٣٩٧/٩/٢٥ خورشيدى، يك كاسبكار كورد به نام رحمان رسولى و اهـل شهـر مهـاباد، به سبب تعقب و گريز اتوموبيل ايشان توسط اتوموبيلهـاى افراد وابسته به حكومت ايران،
واژگون شده و در جا جان خود را از دست مى دهـد.

بر پايه هـمين گزارش و در تاريخ ١٣٩٧/٩/٢٥ خورشيدى، دسته اى از كولبران در مرز پيرانشهـر مورد رگبار و شليك مستقيم از ناحيه نيروهـاى مسلح جمهـورى اسلامى ايران، قرار گرفتند، و در نتيجه اين حادثه يك كولبر ديگر به نام نادر نبى زاده اهـل روستاى زيوه پيرانشهـر زخمى گرديده است.

بر اساس منبع موثق، وضعيت نامبرده وخيم اعلام شده و به مركز درمانى پيرانشهـر انتقال داده شده است.

قابل ذكر است كه تعقيب و گريز و كشتن كاسبكاران كورد از جانب نيروهـاى حكومت ايران، ادامه دارد و به عبارتى زخمى و كشتن كاسبكاران كورد مانند يك وظيفه ى روزانه براى انان قلمداد مى شود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان