مريوان / ازادى موقت يك فعال زيست محيطى

Kmmk:

دوشنبه ١٩ آذر ماه سال ١٣٩٧  ، فعال زيست محيطى آرمان غفورى اهل شهر مريوان به صورت موقت آزاد شد.

لازم به ذكر است كه ، آرمان غفورى در ٨ مرداد ماه سال جارى خورشيدى بازداشت شد و به مدت ٣ ماه در اداره اطلاعات مريوان تحت بازجويى شديد قرار گرفته بود و بعد از ان به زندان مريوان منتقل كردند و روز ١٩ آذر ماه با قيد وثيقه به صورت موقت آزاد شد.

لازم به يادآوريست كه ، در چند سال اخير فعالان زيست محيطى زير نظر و تحت فشار جمهورى اسلامى قرار گرفته و در بيشتر موارد اعضاء ان را بازداشت مى كنند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان