شرق کوردستان/ مرگ مشکوک فیلم ساز کورد

kmmk:
جمعه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، در منطقه نیزه رو در حومه شهر بانه جسد فیلم ساز کورد رحیم ذبیحی و برادرش کیوان ذبیحی با دستهای بسته و در داخل یک خودروی سوخته کشف شدند.

بر اساس گزارش، خودروی رحیم ذبیحی و برادرش در نزدیکی روستای نیزه رو در اطراف شهر بانه از یک پرتگاه نه چندان مرتفع به پایین انداخته شده بود و سپس آتش گرفته بود.
بر اساس شواهد و گفته افرادی که از نزدیک به محل حادثه رفته بودند، احتمال میرود که این افراد قبلا کشته شده و سپس با ماشین از پرتگاه پرت شده اند.

قابل ذکر است که: رحیم ذبیحی فیلم ساز موفق کورد تا اکنون چندین محصول سینمای را در فستیوالهای محلی و جهانی نمایش کرده و جوایزی نیز گرفته است و در هنگام به قتل رسیدن مشغول ساخت فیلم ( کولبران رنوی بیوران/ ریزش بهمن بیوران بر کولبران ) بود که بر اساس تراژدی بهمن زمستان دو سال قبل که باعث کشته شدن گروهی از کولبران در منطقه بیوران در سردشت شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan

شرق کوردستان/ مرگ مشکوک فیلم ساز کورد