صدور حکم شلاق و زندان برای ۱۵ تن از کارگران پتروشیمی ایلام

kmmk: پنج‌شنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۷ خورشیدی، ۱۵ تن از کارگران و کارکنان پتروشیمی ایلام که در اردیبهشت‌ماه سال جاری دست به اعتراض زده بودند، از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در ایلام به حبس و شلاق محکوم شدند.

این حکم در تاریخ ۲۲ مهرماه سال جاری از سوی دادگاه کیفری شماره ۲ جمهوری اسلامی ایران در ایلام به اتهام (اختلال در نظم عمومی) صادرشده است و بر اساس این حکم ۱۵ تن از کارگران پتروشیمی ایلام جمعاً به تحمل ۱۵ ماه حبس و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم‌شده‌اند.

کارگران پتروشیمی ایلام در اردیبهشت سال جاری در اعتراض به عدم استخدام نیروی بومی و اخراج ۱۱ تن از کارکنان باسابقه پتروشیمی در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کرده و دست به اعتراض زده بودند.

احکام صادرە بە شرح زیر می‌باشد؛

 

١ـ افشار رشیدی فرزند علی و اهل چوار، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

٢ـ انور رشیدی فرزند علی و اهل چوار، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

٣ـ صادق رستمی فرزند علی‌اشرف و اهل چوار، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

٤ـ نادر خاکی فرزند علی‌اکبر و اهل چوار، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

٥ـ میلاد دوستی فرزند محبت علی و اهل چوار ٢ سال حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

٦ـ محمد صالح قیطاسی فرزند مراد و اهل چوار، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

٧ـ صادق کاکا خانی فرزند محمدیار و اهل چوار، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

٨ـ توحید قیطاسی فرزند محمد مراد و اهل ایلام، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

٩ـ سعید قیطاسی فرزند محمد مراد و اهل ایلام، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

١٠ـ امین ارکوازی فرزند امین و اهل چوار، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

١١ـ حجت اسماعیلی فرزند علی‌اصغر و اهل چوار، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

١٢ـ عباس مظفری فرزند خیدان و اهل ایلام، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

١٣ـ علی کاکا خانی اهل چوار، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

١٤ـ محمد حیدری اهل ایلام، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

١٥ـ علی نجات اعظمی اهل ایلام، محکوم بە ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان