مجروح شدن چند کولبر و کاسبکار کورد در مناطق مرزی

kmmk:

سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷، گروهی از کولبران کورد مورد حمله  نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مناطق کانی زرد از توابع سردشت قرار گرفتند و یک کولبر با نام  جعفر منیر ۲۸ ساله و اهل یکی از روستاهای سردشت از ناحیه پا مجروح شد.

بر اساس گزارشی که از سوی کولبر نیوز تائید شده است، در این منطقه یک کاسبکار دیگر کورد با مشخصات هادی شافعی بر اثر اثابت گلوله مجروح شده است.
همچنین روز جمعه ۹ آبان ماه در مرز اورمیه بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران در این مناطق یک کولبر با نام جبرئیل احمدی اهل منطقه سوما در اورمیه مرود اصابت گلوله قرار گرفته و به سختی مجروح شده است.
در مرز پیرانشار نیز گروهی از کولبران در کمین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این منطقه گرفتار شدند و یک کولبر با نام شریف محبوب ۳۲ ساله فرزند قادر بر اثر اصابت گلوله از ناحیه کمر مجروح شده است.

قابل ذکر است که کشتار ملت کورد به دست جمهوری اسلامی ایران به صورت جداگانه و بخصوص در مناطق مرزی در شرق کوردستان به سنتی روزانه تبدیل شده است و به صورت یک پروسه کشتار جمعی و ژنوساید ادامه دارد.

مسئولین جمهوری اسلامی ایران به وضوح کشتار کولبران و کاسبکاران کورد را تبلیغ میکنند و اخبار کشتار کولبران کورد به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به گوش نهادهای حقوق بشری رسیده است اما همگی در قبال این جنایت غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران سکوت کرده اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون در شرق کوردستان ۵۶ کولبر و کاسبکار کورد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان جانشان را از دست داده اند و ۹۴ کولبر دیگر نیز مجروح شده اند که جمعا ۱۵۰ کولبر مجروح و یا کشته شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان