ضرب و شتم و اخراج کارگر شهرداری پاوه توسط پیمانکار

kmmk: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ خورشیدی، اردشیر کریمی کارگر شهرداری پاوه توسط پیمانکار مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از کار اخراج شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است، اردشیر کریمی بە دلیل شکایت از شهردار مورد ضرب و شتم قرارگرفته و از کار اخراج شده است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان