وضعيت وخيم و محروميت از درمان ناصر فهـيمى زندانى سياسى كورد در زندان اوين

KMMK: ناصر فهـيمى زندانى سياسى كورد محكوم به ١٠ سال حبس، على رغم ابتلا به بيمارى قلبى هـمچنان محروم از رسيدگى درمانى در زندان اوين مى باشد.

ناصر فهـيمى، زندانى سياسى كه از سال ١٣٨٩ در زندان اوين محبوس است، به بيمارى قلبى مبتلا شده و بر اساس نظر پزشكان بايستى ايشان تحت معالجه تخصصى خارج از زندان قرار گيرد، با اين حال مسئولان از اعزام وى به مرخصى استعلاجى خوددارى مى نمايند.

ناصر فهـيمى به اتهـام نشر اكاذيب، اقدام عليه امنيت ملى، تشويش اذهـان عمومى، تهـديد مقامات قضايى و توهـين به رهـبرجمهوری اسلامی ایران از سوى وزارت اطلاعات در شهـر تهـران بازداشت و سپس به ١٠ سال حكم حبس محكوم شد.

قابل ذكر است كه اين زندانى سياسى كورد، در دوران حبس خود به دليل پرونده سازى مسئولان به يك سال حبس و هـمچنين ٧٤ ضربه شلاق به اتهـام توهـين به نماينده قوه قضاييه نيز محكوم گرديده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان