کشته شدن ۲ کولبر و زخمی شدن و گم شدن گروهی از کولبران در مرز پیرانشار

kmmk:
پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، در مرز کانی خدا در پیرانشار، گروهی از کولبران مورد هجوم و شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند و در این رابطه یک کاسبکار کورد با نام ” فرهاد بیانک” اهل روستای ماشکان از طوابع پیرانشار در منطقه سه چومان جانش را از دست داده است و گروهی از کولبران نیز در مرز مین گذاری شده پخش شده اند و یک کولبر دیگر بانام ” صدیق” برادر فرهاد بیانک مجروح شده است.

براساس گزارش یک منبع موثق ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شب پنج شنبه در نزدیکی میادین مین گذاری شده مرز پیرانشار گروهی از کولبران را هدف قرار دادند و در این رابطه یک کولبر بانام ” فرهاد بیانک” کشته شده است و یک کولبر دیگر نیز مجروح شده و سرنوشت کولبران دیگر نیز نامشخص اعلام شده است.

قابل ذکر است که: تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ کولبر کشته شده اند و مشخص نیست که چند کولبر مجروح شده اند.

بر اساس آمار مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی تااکنون ۹۰ کولبر و کاسبکار کورد مجروح شده اند و ۵۵ کولبر نیز جانشان را ازدست داده اند که جمعا ۱۴۵ کولبر مورد هجوم و حمله قرار گرفته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان