شهر بانه در اشغال نیروهای انتظامی و امنیتی

KMMK:
در پی اعلام برگزاری راهپیمائی و تجمع مردم شهر بانه در میدان جهاد، که قرار بود امروز جمعه ۹اذر انجام شود، نیروهای مسلح حکومت ایران، شهر بانه در شرق کوردستان را به اشغال خود در آورده اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، مأموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دسته های چند نفری در میدان مذکور و خیابان های منتهی به میدان مستقر شده و به کنترل رفت و آمد پرداخته و از تجمع مردم حتی در گروه های کوچک نیز خودداری می‌کنند.
اعتراض مردم بانه علیه کشتار کولبران و کاسبکاران کورد است که حکومت ایران به شکلی سیستماتیک اقدام به کشتار و قتل آنها میکند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان