فعال کارگری کورد راهی زندان شد

kmmk:

سەشنبە ششم آذر ماه سال ۱۳۹۷، فعال کارگری کورد عزت نصری برای تحمل سه ماه حبس تعزیری، خود را به اداره اجرای احکام دادگستری جمهوری اسلامی ایران در سقز معرفی کرد.

عزت نصری دی ماه سال پیش از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران در شهر سقز، به اتهام اقدام علیه نظام به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

لازم به ذکر است، این فعال کارگری دوم دی ماه سال ۹۶، از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز بازداشت و بعدا با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان