بازداشت یک جوان کورد در شهر کانی دینار

kmmk: طی روز های گذشته یک شهروند کورد ساکن شهر کانی دینار(جوجه سازی) از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

به گفته یک منبع آگاه: «حشمت ادمن متاهل و ٢٨ ساله در مکان کار خود در شهر کانی دینار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.»

این جوان کورد اهل روستای اسپریز سالهاست در شهر کانی دینار(بخش جوجه سازی) از توابع مریوان در زمینه خدمات کامپیوتری و ارتباطی مشغول به کار می باشد.

این منبع در ادامه می افزاید: «با توجه به پیگیریهای مکرر خانواده به نهادهای قضایی و امنیتی از دلیل و مکان بازداشت نامبرده تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.»

جمعیت حقوق بشر کوردستان