افزايش امار ترك تحصيل دانش آموزان كورد

Kmmk:

مهدى نامدار ، معاون آموزش متوسطه آموزش پرورش حكومت ايران در استان سنه إظهار داشت كه در سال جارى ١٣٩٧ خورشيدى ١٠ درصد از دانش آموزان اين استان شرق كوردستان ترك تحصيل كرده اند.

براساس سخنان اين مسئول جمهورى اسلامى ايران ، در مجموع در سال تحصيلى امسال ١٧٠٠ دانش آموز پسر و دختر ترك تحصيل كرده اند كه ٥٠٠ نفر از انان مربوط به پايه ششم و ١٢٠٠ دانش آموز نیز پایه نهم ورودی به متوسطه دوم بودند.

لازم به ذكر است كه ، حكومت ايران با سياستهاى استعماری خود عليه ملت كورد در شرق كوردستان تلاش دارد كه ملت كورد در عقب ماندگى بماند و هيچ گونه فرصت توسعە و امكانات برای اين بخش كوردستان را تأمين نمى كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان