مرگ يك كارگر بر اثر برق گرفتگى

مرگ يك كارگر بر اثر برق گرفتگى

Kmmk:

دوشنبه٨ آبان ماه ١٣٩٧ خورشيدى ، يك كارگر جوان كورد به نام ” محمد امجدى ” اهل شهر سنه به علت برق گرفتگى در سرپل ذهاب از توابع استان كرماشان جان خود را از دست داد.

به نقل از خبر ، نامبرده در حين انجام كار جانش را از دست داده است.

لازم به ذكر است كه ، كارگران به ويژه شرق كوردستان به دليل نبود برنامه ایمنی هنگام کار، رعایت استاندارد‌های جهانی و آموزش نیروی کار مدام قربانى مى گيرد.

هيچ تعريف خاص و استانداردى از کارگر در نظر گرفته نشده است افراد بیکار مجبورند به ميادین شهرها رفته به اميد انكه يك نفر انها را براى كارى كوتاه مدت با خود ببرد و دست مزدش هم كارفرما تعيين مى كند.

درحالی که در قوانين جهانى ، كارگر به كسى گفته مى شود كه تمام آموزشهاى كار را طى كرده و در شغل خود ماهر شده باشد و حق برخوردارى از ايمنى جان و مال را نيز دارد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان