تیراندازی نیروهای مرزبانی منجر بە زخمی شدن دو کاسبکار کورد شد

kmmk: دوشنبه ۲٨ آبان ماه سال جاری، دو کاسبکار کورد اهل بانه از سوی نیروهای مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شدت زخمی شدند.

براساس گزارش، در مرز مابین شهر پنجوین در جنوب کوردستان و شهر بانه در شرق کوردستان، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، با شلیک مستقیم بە سوی دو کاسبکار کورد اهل روستای آرمرده در شهر بانه، بە نام های” لقمان اعلام و لقمان فتاحی” این دو کاسبکار بە شدت زخمی و روانە یکی از بیمارستانهای شهر سلیمانیە در جنوب کوردستان شدند.

براساس گزارش های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، از ابتدای سال ۲۰۱٨ تا کنون ٨۲ کولبر و کاسبکار زخمی و ٥۳ تن کشتە و جان خود را از دست دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان