بازداشت ۷۴ نفر در شمال کوردستان توسط حکومت ترکیه

KMMK:
حکومت ترکیه ۷۴ نفر در شهرهای آمد، جولمرگ و خارپتی شمال کوردستان در ادامه‌ی سیاست های ضد‌ کوردی را بازداشت که از مجموع آنها ۳۸ روانه‌ی زندان شدند.
بر اساس پرونده سازی دادستانی عمومی ترکیه در آمد، دستور دستگیری ۹۳ تن صادر شده است. بعد از این حکم، در شهرهای آمد، جولمرگ و خارپیتی عملیات پاکسازی سیاسی با پشتیبانی هلی‌کوپتر و تیم‌های ویژه‌ی پلیس انجام شد.
این عملیات در مناطق شهر نو، رزان، پیاس، سور، پیران، ارخنی، چرموگ، شانگوش، لیجه، هینی، هزرو و کاراز از توابع آمد با شدت بیشتر انجام شد. در نهایت ۷۴ تن دستگیر شدند که در میان آنها ۷ تن دهیار هستند و ۱۹ تن نیز در زمان هجوم در خانه‌هایشان نبودند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان