مجروح شدن یک کاسبکار کورد در شهر بانه

kmmk:

چهار شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، یک کاسبکار کورد بانام ” لقمان خیالی” ۳۶ ساله و اهل حسن کورده منطقه چومان در بانه ، با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شدت مجروح شده است.

بر اساس گزارش نامبرده اکنون در بیمارستان صلاح الدین شهر بانه تحت نظر پزشک قرار دارد.

قابل ذکر است که از اوایل ۲۰۱۸ میلادی به علت تعقیب و گریز و شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سقوط از ارتفاع ۵۳ کولبر و کاسبکار جانشان را ازدست داده و ۷۹ تن دیگر نیز مجروح شده اند که جمعا ۱۳۲ نفر مجروح و یا کشته شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان