اعدام یک زن در زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر سنە

kmmk:

سه شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، یک زن کورد با نام “شراره الیاسی” در زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به اتهام قتل یک مرد اعدام شد.

بر اساس خبر نامبرده ۵ سال پیش در یک نزاع خانوادگی به اتهام کشتن یک مرد با نام “کاوه غلام ویسی” بازداشت و محکوم به اعدام شد.

قابل ذکر است که، باوجود اعتراض نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی و اهالی بشر دوست شهر سنه وتجمع در مقابل زندان جمهوری اسلامی ایران در این شهر متاسفانه این زن اعدام شد.

بر اساس آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون ۵۸ در شرق کوردستان اعدام شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان