سازمان گزارشگران بدون مرز بە وضعیت خبرنگار کورد واکنش نشان داد

kmmk:

سازمان گزارشگران بدون مرز به وضعیت و فشار جمهوری اسلامی بر روزنامه نگاران کورد و ایرانی اجلال قوامی، مسعود کاظمی، صبا آذرپیک و کاظم ایمانزاده واکنش نشان داد.

هرچند بستن مجله ها و بازداشت روزنامه نگاران کورد در شرق کوردستان از سوی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی پدیده تازەای نیست و قبلا برای نمونه خسرو کوردپور به ۵ سال حبس محکوم شدەبود، اما در موجی جدید و در کمتر از دو ماه گذشته دو روزنامه نگار کورد از سوی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران احضار شده و این افراد محکوم شده اند.

اجلال قوامی ۲۵ مرداد به اتهام نشر اکاذیب و تحریک مردم به اغتشاش و نوشتن مطلب در رسانه های اجتماعی از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به ۸ ماه حبس محکوم شد، قبلا نیز در ۲۵ مرداد ۹۷ به دادگاه احضار شده بود و با تودیع وثیقه ۲۰ میلیون تومانی تا صدور حکم دادگاە آزاد شده بود.

در ۱۴ مهر ” کاظم ایمانزاده” مسئول سایت ” هیوا نیوز” به شعبه ۱ دادگاه کیفری استان سنه احضار شده و با شکایت و ظن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به بهانه تشویش ازهان عمومی و نشر اکاذیب محکوم شده بود و سپس به صورت موقت آزاد شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی تمامی روزنامه نگاران محبوس در زیر چنگال جمهوری اسلامی ایران هستند و اعلام کرده اند در میان ۱۸۰ کشور جهان در خصوص آزادی بیان در رتبه ۱۶۴ قرار دارد و این به این معناست که ایران در رتبه شانزدهم کشورهای جهانی برای سرکوب روزنامه نگاران و آزادی بیان قرار دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان