خودکشی یک جوان کورد در ایلام

خودکشی یک جوان کورد در ایلام

kmmk:
سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، جوان کورد رضا معزی فرزند علی محمددر شهر ایلام، از طریق مصرف قرص برنج به زندگی خود پایان داده است.

بر اساس گزارش یک منبع مطلع: این جوان کورد بر اثر مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده است.

جوانان کورد در شرق کوردستان با معضلات بیشماری روبرو هستند که در بیشتر موارد بر اثر نبودن آموزش کافی و نهادهای مربوطه رفع مشکلات خانوار و بویژه جوانان، شهروندان کورد دست به خودکشی میزنند و مشکلات فراوان دیگری همچون، بیکاری، فقر و نبودتحصیل و ترویج تبعیض طبقاتی و اجتماعی و بویژه جنسیتی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران با سیاستهای از قبل برنامه ریزی شده هرچه بیشتر جوانان کورد را به پرتگاه زندگی میکشانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان