موج جديد بازداشت شهروندان در سقز ، مهاباد ، بوكان و سردشت از سوى اطلاعات جمهورى اسلامى ايران

Kmmk,

از روز ششم تا نهم آبان ماه ١٣٩٧ خورشيدى ، در شهرهاى سقز ، سردشت ، بوكان و مهاباد اطلاعات جمهورى اسلامى ايران اقدام به بازداشتهاى گسترده شهروندان كورد كرده كه از فعالين مذهبى اين شهرها مى باشند.

اژانس حقوق بشر KHRN از موج گسترده حملات اطلاعات جمهورى اسلامى ايران گزارش داده است كه بيش از ٣٠ نفر از شهروندان بازداشت شده و به مكانى نامعلوم منتقل كرده اند.
در ميان بازداشت شدگان امام جماعت روستاى قزلقوپى دكتر هيوا حفيدى كه پيشتر در سال ٩٢ هم بازداشت شده بود ديده مى شود.

همچنين اسامى ١٤ تن كه نامهاى انها اشكار شده به شرح زيل است : ماموستا حسام محمدى ، ماموستا محمد أمان ، ماموستا خضر اخظار ، صديق رحمان زاده ، صادق حسن پرى ، خالد غفورى ، نياز ، هادى ، ابراهيم تيزور ، شاهروخ تيزور ، رحمت نسوحى ، احمد الهى ، آواره قيترانى ، اميد هيمت زاده .

با آغاز سركارآمدن حكومت جمهورى اسلامى ايران انواع گرايشات و تمايلات فرق دينى و مذهبى در شرق كوردستان پديدار و رشد فزاينده اى داشته است در شرق كوردستان تنها احزاب ملى نیستند کە به چند شعب تقسيم شده اند بلكه از نظر مذهبی نيز معتقدين مذهب سنی به دهها گروه و گرايشات تقسيم شده اند و اختلافات ميان انها باعث شده كه پشت سر يكديگر نماز نمى خوانند و حتى همديگر را تكفیر میكنند و جمهورى اسلامى نيز ميان انها اختلاف ايجاد كرده و هر چند وقت انها را اعدام و ترور و زندانى مى كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان