احضار همسر فعال كارگرى شهر سنه

Kmmk,
روز شنبه ١٢ آبان ماه ١٣٩٧ خورشيدى ، “پرستو ميرزايى ” همسر فعال كارگرى شهر سنه زانيار دباغيان را به اداره اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در اين شهر احضار و پس از بازجويى نامبرده را بازداشت كرده اند.

زانیار دباغیان از اعضای کمیتە هماهنگی برای کمک بە تشکل های کارگری در شهر سنه می باشد ، در تاريخ ١٤ مهرماه ١٣٩٧ خورشيدى از سوى نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران در شهر سنه بازداشت و بعداً در ١٦ مهر ماه اين نيروها با حمله به منزل نامبرده و تفتيش تلفن های ساکنین خانه به همراه بعضی دیگر از وسایل شخصی آنان را ضبط کردند.

تا لحظه انتشار اين خبر از علت و مكان دستگيرى زانيار دباغيان و همسرش پرستو ميرزايى هيچ اطلاعى در دست نيست.

جمعيت حقوق بشر كوردستان