آرمان غفوری به زندان جمهوری اسلامی ایران در مریوان انتقال یافت

KMMK

آرمان غفوری دانشجوی جغرافیای پیام نور مریوان و فعال مدنی و محیط زیستی ۸ تیرماه سال ۱۳۹۷ هجری شمسی از طریق اداره اطلاعات دستگیر شده و در تاریخ ۹ آبان ماه ۹۷ به زندان مریوان انتقال یافت.

بر اساس این خبر در مدت این چند ماه هیچ گونه اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی در دسترس نبود و هر گونه ارتباطش با بیرون و خانواده اش از وی سلب شده بود حتی در این مدت هیچ دادگاهی هم نشده بود و تنها زیر شکنجه و بازپرسی بوده است .

جای یاد آوری است که تهدید و ربودن و دستگیری فعالین مدنی و سیاسی و محیط زیستی در ایران ادامه دارد و درست کردن یک جو امنیتی و خفقان بیشتر و بیشتر احساس می شود .

جمعیت حقوق بشر کوردستان