تهدید به ترور یک فعال سیاسی از طریق خانواده اش

KMMK

در چند روز گذشته اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز خانواده ی فعال سیاسی کورد خالد امین پور( کاوه سقزی ) را به این اداره فرا خوانده و آشکارا خالد امین پور را به ترور تهدید می کنند .

بر اساس این گزارش خانواده اش گفته اند که برای سکوت کردن نامبرده دو راه در پیش دارند :
۱ – با فرستادن یک گروه در اقلیم کوردستان او را ترور خواهند کرد
۲- یا خودش و همسرش را ربوده و به اینجا ( ایران ) باز خواهند گرداند

شایان ذکر است که ترور فعالین سیاسی و مدنی کورد در داخل و خارج از مرز های ایران یکی از جمله عوامل کلیدی و اساسی است که اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود پیرو کرده است و تا این زمان صدها فعال کورد و بلوچ را چه در داخل و چه در خارج به شیوه های گوناگون ترور کرده است .

جای یادآوری است که ترور کمال شیخ صادق و ترور نافرجام لقمان شهابی و ترور فعال سیاسی و مدنی کورد و فعال حقوق بشری کوردستان اقبال مرادی در چند ماه گذشته نمونه ی برجسته ای از این اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی ایران می باشد .

همچنین چندی پیش خانواده عدنان رشیدی فعال حقوق بشری کوردستان را به اداره ی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان فراخوانده بودند ‌و به مانند همین تهدید گفته بودند که نامبرده را ترور خواهند کرد ، از طرفی از طریق مسیج( نامه ی الکترونیکی ) که به کاوه سقزی و عدنان رشیدی فرستاده شده بود ، تهدید کرده بودند که به زویی آنان را ترور خواهند کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان