اتهام و تشکیل پروندە تازه براى يك زندانى سياسى كورد از سوى دادگاه اورميه

Kmmk,
زندانى سياسى كورد ” محمد پتايش ” پس از ٩ ماه بازداشت بدون دادگاهى ، از سوى دادگاه شهر اورميه براى رسيدگى به يك پرونده اى تازه و بازجويى مجدد وى را به اتاق بازجوى منتقل كرده اند.

به نقل از مركز دموكراسي و حقوق بشر كوردستان :
محمد پتايش روز ٨ اسفندماه ١٣٩٦ شمسى به اتهام ارتباط با يكى از احزاب كوردی در پيرانشهر بازداشت شد.
لازم است يادآور شد كه ، محمد پتايش اهل روستاى قمطرە از توابع شهر پيرانشار از استان اورميه است و بعد از بازداشت توسط اطلاعات سپاه پاسداران در پيرانشهر و مراحل بازجويى و مدتى زندانى در اين شهر به زندان اورميه منتقل شد.

روز سه شنبه ٩ مرداد ١٣٩٧ خورشيدى جهت تكميل دوباره پرونده و گرفتن اعتراف و پرونده سازى دوباره وى را به بازداشتگاه سپاه پاسداران در پيرانشهر منتقل كردند.
با وجود اينكه ٩ ماه از شكنجه و بازداشت اين زندانى مى گزرد ولى دادگاههاى جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان در رابطه با پرونده پتایش هيچ قرار و حكم اشكارى براى وى صادر نكرده اند و آشکار است دسترسی به وكيل براى زندانيان سياسى كورد امكان پذير نيست و همين باعث شده كه اطلاع دقيقى از چگونگى رسيدگى به پرونده ى محمد در دسترس نباشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان