کشتە و زخمی شدن دو کولبر در پیرانشار و سردشت

Kmmk,
روز يكشنبه ٦ آبان ماه ١٣٩٧ شمسى ، يك كولبر كورد به نام ” خضر مفيد” متأهل و داراى دو فرزند اهل روستاى گومان از توابع شهر سردشت مورد هدف تيراندازى نيروهاى نظامى و امنيتى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت و جانش را از دست داد.

همچنين روز شنبه ٥ آبان ماه ، گروهى از كولبران كه مشغول كار كولبرى در مرز روستاى “دۆلەتو” از توابع سردشت از سوى نيروهاى مرزى جمهورى اسلامى ايران مورد تيراندازى قرار گرفته و در نهايت يك كولبر به نام ” رسول حسين زاده ” اهل دوله توو به سختى زخمى شد.

لازم به ذكر است كه از ابتداى سال ٢٠١٨ ميلادى ٤٨ كولبر از سوى نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران كشته و ٧٣ كولبر نيز زخمى شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان