خودکشی زنان در شرق کوردستان/ شش نفر به زندگی خود پایان دادند

kmmk: روز جمعه چهارم آبان ماه زنی چهل‌ساله با پرتاب خود طبقه چهارم ساختمان کیهان در شهر پیرانشار «پیرانشهر» به زندگی خود پایان داد.

دوم آبان یک زن میان‌سال اهل روستای نگل و ساکن محلە تپە موسک مریوان با هویت «فاطمه قادری» با به آتش کشیدن خود به زندگی‌اش پایان داد.

دوم آبان در شهر سقز یک زن جوان با هویت «شیما دستان» متأهل و دارای یک فرزند خردسال از طریق حلق‌آویز کردن به زندگی خود پایان داد.

از سوی دیگر ۲۸ مهرماه دختری ۱۶ سالە اهل سنە «سنندج» با پرت کردن خود از پل شالمان این شهر بە زندگی خود پایان داد.

٢٧ مهرماه دختری نوجوان ۱۶ سالە، اهل بخش شاهو از توابع روانسر در استان کرماشان با هویت «شعله سبحانی» اقدام بە خودسوزی کرده و جانش را از دست داد.

همچنین زنی متأهل به نام رضیه رو بینا اهل شهر مریوان روز ۲۳ مهرماه به‌وسیله طناب و با حلق‌آویز نمودن خود به زندگی‌اش خاتمه داد.

اختلافات خانوادگی، مشکلات مادی و قوانین زن ستیزانه و جامعه‌ی مردسالار از عمده دلایل خودکشی زنان در شرق کوردستان به‌حساب می‌آید. بااین‌وجود حکومت جمهوری اسلامی و قوانین حاکم، یکی از مسببان اصلی چنین رویدادهای در سطح جامعه است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان