بر اثر انفجار مین هر دو پای یک کولبر قطع شد

KMMK :

۲۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷هجری شمسی یک کولبر کورد با نام شهاب آکفوده اهل شهرستان مهاباد بر اثر انفجار مین هر دو پایش را از دست داد .

بر اساس این گزارش عده ای از کولبران به دلیل شرجی بودن هوا و ترس از کمین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران راه را گم کرده و وارد میدان های مین گزاری می شوند که در جریان این کولبر کورد روی مین رفته و پس از انفجار هر دو پایش قطع می شود .

به گفته شاهدان عینی در حالی که ایشان هر دو پایش را از دست داده خیلی شجاعانه به دیگر کولبرها می گوید که از این منطقه فاصله بگیرند و به نجاتش نیایند چون آنان نیز ممکن است کشته و مجروح شوند و فورا منطقه را ترک کنند اما بعدا توسط دیگر کولبرها نجات پیدا کرده و به بیمارستان منتقل می شود .

جمعیت حقوق بشر کوردستان