پيوستن خانواده هاى زندانيان سياسى به اعتصاب غذاى ٧١ زندانى سياسى اورميە

Kmmk,

روز يكشنبه ٢٩ مهرماه ١٣٩٧ خورشيدى ، ٧١ نفر زندانى سياسى شهر اورميه به اعتصاب غذای خود ادامەدادەاند.

بر اساس گزارشها ، بيش از ٨٠ نفر از اعضاى خانواده هاى زندانيان امروز جهت حمايت از خواسته هاى زندانيان در مقابل زندان شهر اورميه تجمع كردند.

لازم به ذكر است ، روز ٢٤ مهرماه زندانيان سياسى و عقيدتى شهر اورميه ، بعد از ضرب ، شتم و ناسزاى ٣ زندانى از سوى مسئولان زندان ، ٧١ نفر از زندانيان سياسى و عقيدتى زندان مركزى اورميه دست به اعتصاب غذا زدند و تا مسئولان زندان با عدم مرخصى قانونى و آزار و اذيت زندانيان بپردازند به اعتصاب غذاى خود ادامه مى دهند.
از سوى ديگر ، جمعيت حقوق بشر شهر آمد در شمال كوردستان اعلام كرده كه در بند ١ و ٢ زندان خارپيتى شمال كوردستان ، ابتدائي ترين حقوق زندانيان كورد در اين زندان زير پا نهاده مى شود و زندانيان با دست بند مورد درمان قرار مى گيرند.

عبدالله زيتوني رياست مشترك جمعيت حقوق بشر امد اعلام كرده ، زندانيان با آزار و اذيت روبرو شده و در داخل و خارج از زندان مورد شكنجه قرار مى گيرند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان