احضار ٦ نفر از معلمان سقزى از سوى نيروهاى امنيتى

Kmmk:

روز ٢٩ مهرماه ١٣٩٧  ، شش نفر از معلمهاى شهر سقز به نامهاى طاهر قادرزاده ، حامد يزدانى، سليمان عبدى ، خالد عبدالهى ، سيد على حسينى ، احمد قادرى بدستور مقامات قضايى احضار و از سوى نيروهاى امنيتى مورد بازجويى قرار گرفتند.

طبق گزارش رسيده ، اين شش تن پيرامون دلايل تحصن هفته گذشته معلم هاى اين شهرستان در روزهاى ٢٢،٢٣ مهرماه احضار و مورد بازجويى قرار گرفتند.

لازم به ذكر است كه ، روزهاى ٢٢،٢٣ مهرماه طى فراخوان سراسرى ، معلمها و مدارس بسيارى از شهرها در ايران و شرق كوردستان يك صدا و سراسرى اعتصاب و حاضر به تدريس در كلاسهاى درس بدليل صنفى و آموزشى نشدند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان