نشانەگیری نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ايران و قربانى شدن يك كاسبكار بوكانى

Kmmk,

روز ٢٠ مهرماه ١٣٩٧ خورشيدى ، نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در استان اورميه در كمينى مابين جاده بوكان – مياندوآب يك كاسبكار كورد به نام ” على نصيرى ” هدف تيراندازى قرار مى دهند و گلولەای بەناحیە سرش اصابت مى كند و بعد از ٦ روز ( ٢٦ مهرماه ) در بيمارستان شهر مهاباد جان خود را از دست مى دهد.

دستور خامنه اى و اتش به اختيار براى كشتن كوردها در شرق كوردستان ربطى به مرزها ندارد (میاندواب بیش از صد کیلومتر از مرز دور است ) و تا كنون هيچ پاسدار و سربازى در رابطه با كشتار كاسبكاران كورد پيگرد قانونى و بازجويى نشده اند این را هم میتوان بە ادامه فتواى خمينى در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ بر عليه ملت كورد در شرق كوردستان تلقی کرد .

جمعيت حقوق بشر كوردستان