بازداشت ۶ شهروند کورد در شرق کوردستان

kmmk:
جمعه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی، اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان به روستای ” نی” از طوابع مریوان رفته و یک شهروند با نام ” محمد پروازه” ۲۱ ساله فرزند ملا حسین را بازداشت کرده اند.

همچنین در خبری دیگر روز گذشته پنج شنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷، سه شهروند دیگر اهل این روستا با نامهای ” حمید پروازه” ۲۸ ساله فرزند محمد، ” بریار کاوه” ۲۵ ساله فرزند امین و ” محسن فرهمند” ۲۶ فرزند خسرو از سوی این نیروها بازداشت شده اند.

همچنین روز گذشته در شهر مریوان دو شهروند با نامهای ” کاروان محمدی” و” رحمان صدیقی” از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت شده اند.
این افراد پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده اند و از دلیل و محل نگهدارای آنها اطلاعی در دسترس نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان