رشد فزاينده خودكشيها به شيوه اى خطرناك در شرق كوردستان

Kmmk,

روز ٢٤ مهرماه يك جوان ٢٠ ساله به نام ” فرشاد امينى در محله بهاران شهر سقز با خوردن قرص به زندگى خود پايان داد.

از سوى ديگر در روز ١٥ مهرماه ١٣٩٧ در شهر روانسر زنى به نام ” نيلا مرادى ” فرزند محمود و ساكن روستاى ” گراب علیا” به دليل مشكل خانوادگى اقدام به خودكشى و جانش را از دست مى دهد، گفته شده كه مدتى پيش از همسر خود جدا شده بود.
با بحران اقتصادى كه دامنگير مردم شرق كوردستان شده مشكلات جامعه و خانواده روبه افزايش نهاده و همين قضيه يكى از دلايل خودكشي ها در شهروندان شرق كوردستان مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان