محکومیت عثمان اسماعیلی فعال کارگری کورد از سوی محاکم قضائی

KMMK: چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی، عثمان اسماعیلی فعال کارگری کورد اهل سقز در شرق کوردستان که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ به اتهام مشارکت در روز اول مە «روز جهانی کارگر» بازداشت‌شده بود، از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری جمهوری اسلامی ایران در این شهر به پرداخت دویست هزار تومان جزای نقدی محکوم‌شده است.

این فعال کارگری همچنین در آبان ماه سال گذشته به دو ماه حبس محکوم‌شده بود که پس از سپری کردن دوران محکومیت آزادشده و در ۲۷ فروردین سال جاری در یک پرونده‌سازی مجدد به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی» مجدداً دادگاهی شده بود.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان