برگزاری جلسه محاکمەی شاعر کورد ژاکان باران

Kmmk: چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی، جلسه دادگاه شاعر کورد «ژاکان باران» برگزار شد و وکلای وی آخرین دفاعیات خود را تقدیم دادگاه کردند.

ژاکان باران شاعر کورد در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۶ از سوی نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر ایلام و به اتهام نوشتن اشعار آزادی‌خواهانه به زبان کوردی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و پس از بازجویی به زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهر ایلام منتقل شد و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد.

قابل‌ذکر است که: در این مدت اتهامات واهی و بی‌اساس فراوانی به ژاکان باران از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی واردشده است اما اتهامات وارده از سوی وکلای نامبرده، «معصومه فیلی» و «حبیب‌الله تورنگ» به علت نبود مدرک موثق رد شده است و این اتهامات غیرواقعی و ساختگی شناخته‌شده‌اند.

دفاعیه ژاکان باران ١
دفاعیه ژاکان باران ٢                                                                                                                جمعیت حقوق بشر کوردستان