جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

اعدام يك زندانى كورد در زندان مركزى ایران در ايلام

Kmmk:

چهارشنبه ٢٥ مهرماه ٩٧ خورشيدى ، يك زندانى كورد به نام ” كورش ( على ) بهزاديان ” متأهل و داراى دو فرزند به اتهام قتل در زندان مركزى شهر ايلام اعدام شد.

به نقل از گزارش ، نامبرده اعتياد به مواد مخدرى همچون شيشه داشتە و ٦ سال پيش براى دزدى به منزل همسايه ى خود كه تنها زن و پيرمردى زندگى ميكردند رفته و به دليل كشتن پيرزن و ضربه زدن به سر پيرمرد كه به حالت كما مى رود و پس از دو هفته هوشيارى كل رويداد را بازگو مى كند و نامبرده بازداشت مى گردد.

لازم به ذكر است كه ، جمهورى اسلامى ايران نه تنها خود در پخش مواد مخدر و خطرات ان در جامعه دست داشته بلكه بوسيله افراد وابسته به خود در شرق كوردستان ان را توليد و از اين راه بيشتر جوانان اين منطقه را گرفتار به مواد مخدر كرده است و به علت فقر و بيكارى ، جوانان به دام اين باندهاى مواد مخدر گرفتار مى شوند ، و سالانه صدها حوادث ناهنجار اجتماعى از اين دست در جامعه روى خواهد داد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

آزادی چند شهروند با تودیع قرار وثیقه

نعمت فتحی فعال سیاسی در وصعیت نامناسب بسر میبرد

محیط علم و دانش بدون بهداشت