اعدام يك زندانى كورد در زندان مركزى ایران در ايلام

Kmmk:

چهارشنبه ٢٥ مهرماه ٩٧ خورشيدى ، يك زندانى كورد به نام ” كورش ( على ) بهزاديان ” متأهل و داراى دو فرزند به اتهام قتل در زندان مركزى شهر ايلام اعدام شد.

به نقل از گزارش ، نامبرده اعتياد به مواد مخدرى همچون شيشه داشتە و ٦ سال پيش براى دزدى به منزل همسايه ى خود كه تنها زن و پيرمردى زندگى ميكردند رفته و به دليل كشتن پيرزن و ضربه زدن به سر پيرمرد كه به حالت كما مى رود و پس از دو هفته هوشيارى كل رويداد را بازگو مى كند و نامبرده بازداشت مى گردد.

لازم به ذكر است كه ، جمهورى اسلامى ايران نه تنها خود در پخش مواد مخدر و خطرات ان در جامعه دست داشته بلكه بوسيله افراد وابسته به خود در شرق كوردستان ان را توليد و از اين راه بيشتر جوانان اين منطقه را گرفتار به مواد مخدر كرده است و به علت فقر و بيكارى ، جوانان به دام اين باندهاى مواد مخدر گرفتار مى شوند ، و سالانه صدها حوادث ناهنجار اجتماعى از اين دست در جامعه روى خواهد داد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان