زخمى شدن سە كاسبكار كورد در شرق کوردستان

KMMK:

سه شنبه ٢٤ مهـر ،١٣٩٧ خورشيدى، يك كاسبكار كورد به نام عوسمان سعيدى اهـل روستاى نه ژار از توابع شهـر بانه مورد اصابت شكليك مستقيم نيروهـاى مرزى جمهـورى اسلام قرار گرفت و زخمى گرديد.

بر اساس خبر منتشرە کە كولبر نيوز تأیید نمودە، نامبرده به بيمارستانى در شهـر بانه منتقل شد.

همچنین درهمان روز دو کولبر دیگر در پیرانشهر با اسامی “مصلح کسروی و جابر برشان” باشلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی زخمی شدند.

شايان ذكر است، زخمى شدن و كشتن كولبران كه تنهـا كاسبكارانى هـستند كه از اين طريق ناچاراً با وجود تحمل خطرات فراوان براى خود و خانواده شان و براى يك نان بخور و نمير امرار معاش مى نمايند.
قابل توجه است كه جمهـورى اسلامى ايران، نگاه سياسى و امنيتى را به اين قشر زحمتكش دارد و لذا دائماً در صدد ازار و اذيت انان مى باشد و حتى از كشتن اين كاسبكاران دريغ نمى نمايد.
هـمچنان سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران،در اخرين تصميمات خود اذعان داشته اند كه زخمى كردن و كشتن اين كولبران و غصب مال و اموال انان قانونى است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان