افزایش نرخ نان در استان سنه

‌افزایش نرخ نان در استان سنه

kmmk:
سه شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷  نرخ نان در استان سنه گران شد.بر اساس خبر، طی چند روز گذشته قیمت نان نوسان داشته و به شدت روبه افزایش بوده است، در نهایت در ارتباط با قیمت نان  به استانها اعلام شده است هر استان بر اساس شرایط خود نرخ نان را بالا ببرند.

براساس تصمیم کارگروه سیستمی یارانه گندم، آرد و نان لواش با وزن چانه ۱۶۵ گرمی به ۲۰۰ تومان، سنگک با وزن چانه ۴۵۰ گرمی به ۷۰۰ تومان و بربری با وزن چانه ۴۵۰ گرم با نرخ ۶۵۰ گرم تعیین شده اند.

قابل ذکر است که قیمت نان در حالی افزایش میابد که مردم در شرایط اقتصادی بسیار بدی به سر میبرند و بیکاری و فقر در کوردستان در بالاترین حد خود قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران پس از تحویل گندم از سوی کشاورزان به حکومت با قیمت ارزان، این شرایط سخت را بر مردم فقیر شرق کوردستان تحمیل می‌کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان