در سال جدید چهار نفر خودکشی کردەاند

 در  ٣ هفته اول سال جدید، چندین مورد خودکشی اتفاق افتادە است، جوانانی کە اقدم بە خودکشی کردەاند،  سنین کمتر از ٢٥ ساله داشتەاند.

آژانس خبررسانی کُردپا در خبری اوردە است:  اوایل هفته جاری ٢ دختر جوان به نام‌های کالێ عزیزی ١٨ سال و لیلا جلالی ٢٣ سال در بخش سیلوانا دست به خودکُشی زدند.

نامبردگان از اهالی روستاهای “گباران” و “باوان” هستند.  کالێ درپی مشکلات موسوم به “ناموسی” با سلاح گرم به زندگی‌اش پایان دادە است.

لیلا جلالی نیز با اختلاف خانوادگی تحت عنوان “هوو” مواجه و پس از درگیری با همسرش، خود را آتش زده است.

همچنین دو پسر جوان با نام های عبداللە جهان و عبدالکریم امیری  ١٦ و ١٨ سالە در روستاهای “بی‌بکران” و “اورسی” از توابع شهرستان ارومیه شرق کوردستان با طناب دار خودکُشی کردند.

انگیزه خودکُشی عبدالله، “حبس ابد دو تن از اعضای خانواده‌اش به اتهام خرید و فروش مواد مخدر” عنوان شده است.

خودکشی جوانان، بخصوص زنان در سالهای گذشتە رو بە افزایش بودە و هر از چند گاهی خبر خودکشی جوانان بە دلایل معضلات اجتماعی، بیکاری، اعتیاد و … منتشر می شود.

یکی از عوامل اصلی خودکشی زنان، معضلات اجتماعی و فشار و محدودیتهایی است کە جامعە و خانوادەها بە زنان وارد می کنند. محرومیت از حق انتخاب، اجبار بە ازدواج، ممنوعیت ازادیهای اجتماعی و… عواملی هستند کە خودکشی زنان را مسبب می شود.

علاوە بر این بیکاری و نبود فرصت های شغلی، اعتیاد عواملی هستند کە مجب رشد امار خودکشی ها می شوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان