جوان کورد بە زندگیش پایان داد

جوان کورد بە زندگیش پایان داد

kmmk:
یک شنبه ۲۲مهرماه، یک جوان کورد اهل روستای قلاجی”قلعەجی” از توابع شهر مریوان حلق اویز کردن خود بە زندگیش پایان بخشد.

به گفتە یک منبع آگاه: “بختیار بهمنی ۳۲ساله متاهل و دارای دو فرزند میباشد که به وسیله طناب دار به زندگی اش خاتمه داده است.”

خودکشی جوانان در شرق کوردستان، اکثرا به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و نبود امید به ایندەای روشن صورت میگیرد، وضعیت حاد اقتصادی در جغرافیایی ایران، باعث بروز مشکلات متعددی در سطح جامعه گردیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان