محمد صالح شکری بازداشت شد

محمد صالح شکری بازداشت شد
kmmk:
یک شنبه ۱۵مهرماه، نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، با یورش به منزل محمد صالح شکری در شهر سقز، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گفته یک منبع آگاه: محمد صالح شکری از فرهنگیان شهر سقز، مدت ۲۴ است به شغل معلمی مشغول و سال ٨٨ به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کوردستانی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است: از مکان و دلیل بازداشت این معلم کورد تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان