بازهم كشتن زنان، اینبار در بریتانیا

KMMK: آوان نجم الدین ۳۲ ساله در خانه اش در شهر ستون اونترینتی بریتانیا به قتل رسید.
آوان مادر ۴ بچه از چهار تا یازده ساله است، گفته شده وى ميخواسته از شوهرش جدا شود، در این باره پلیس ۳ مظنون را دستگیر کرده است.

كشتن زنان در اروپا و یا هرجای جهان نهایت مردسالاری و افکار مرد سالارانه است که حقوق زن را پایمال می کند. در مواردى هر وقت زنان ميخواهند برای خودشان تصمیمم بگیرند با خشونت و گاهى با کشتن روبرو خواهند شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان