بر اثر انفجار مین در ایلام یک نفر مجروح شد

KMMK :

یکی از کارکنان مرکز مین زدایی استان ایلام به نام “یحیی دشتی” بر اثر برخورد با مین ضدنفر ام چهارده حوالی پاسگاه بیات دچار مصدومیت و شکستی از ناحیه پا شد که بعدا به بیمارستان آن شهرستان منتقل گردید.

بر اساس گزارش ها وضعیت عمومی وی خوب گزارش شده است .

بدهی است که هر سال و در این مناطق مین گزاری شده تعداد زیادی از هم وطنان به دلیلی انفجار مین و بمب های چیده شده کشته و مجروح می شوند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان