جوان هفده ساله مادرش را به قتل رساند

KMMK:
شنبه هفتم مهر ماه ۹۷، یک جوان اهل شنو “اشنویە” مادر خود را بە قتل رساند.

براساس گزارش، نشمیل مولودی ۳۳سالە، اهل روستای “گندیلاو” و ساکن محلە “سیداوی” در شهر شنو با ضرب پنج گلوله به قتل رسید.

به گفته یک منبع اگاە: نشمیل مولودی مدتی پیشتر از همسر اول خود جدا شدە و با شخص دیگری ازدواج مجدد نموده و در شهر پیرانشار ساکن میشود.
این منبع در ادامه می افزاید، نشمیل به دست فرزند خود و با همکاری شوهر سابقش به قتل رسیده است.

نشمیل مولودی در سن ۱۶ سالگی با همسر اول خود ازدواج نموده بود.
یکی از معضلات موجود و نقض بارز حقوق زنان وکودکان در ایران، ازدواج کودکان است.

نظر به انکه قوانین مردسالارانه تدوین شده در سیستم حکومتی ایران خود بانی و پیش در امد چنین رویدادهای است، قوانین لحاظ شده و نگرش مردسالارانه در جامعه به عنوان مرد (پدر،برادر، همسر و پسر) و جنس برتر، این حق را برای خود تعریف نموده که؛ در صورتی زن(مادر، دختر، همسر و خواهر) برخلاف خواسته های نظام مردسالارانه ی موجود قدم بردارد. سزاوار خشونت و گاها سلب حیات از او میشود.
این نوع نگرش و نبود قانونی برای حفظ کرامت انسانی زن و همچنین ده ها دلیل دیگر مسبب اصلی چنین معضلات و ناهنجاریها در جامعه میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان