انفجار مین در استان سنه و مجروح شدن یک مین روب

KMMK :

صبح امروز ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ , انفجار مین موجب قطع پای راست تخریبچی به نام علی اشرف جوانی از پرسنل مرکز مین زدایی مستقر در استان شد.

لازم به ذکر است فرد مجروح در حین عملیات پاکسازی پایگاه متروکه احمد مرده با مین برخورد کرده و باعث انفجار شده است.

ایران یکی از بزرگترین میدان های مین در جهان را داراست که سالانه موجب قطع عضو و مرگ ده ها تن از شهروندان می شود.

جمهوری اسلامی ایران بعد از چندین سال از جنگ دست به پاک سازی کامل مناطق مین گزاری شده نکرده است و هر سال نیز مناطق وسیعی از کوهستان ها و مزارع را مین گزاری می کند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان