زخمی شدن يك مين ياب در دهلران بر اثر انفجار مين

KMMK:

روز سه شنبه سوم مهرماه ١٣٩٧ خورشيدى ، در تلاشى براى پاكسازى مناطق الوده به مين در ايلام ، در شهر دهلران منطقه بيات ( نزديك پايگاه سربازى بيات ٢ ) يكى از اعضاى گروه پاكسازى مين به نام “عبدالكريم محمدى” بر اثر انفجار مين از نوع M14 به سختى از ناحيه صورت زخمى مى شود.

به نقل از گزارش ، در هنگام پاكسازى منطقه الوده به مين و بر اثر اصابت بيل به يكى از مين ها اين انفجار حادث مى شود.
نامبرده را براى مداوا به مركز درمانى منتقل شد.

لازم به ذكر است ، همچون گزارشهاى قبلى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان منتشر كرده ، بعد از ٣٠ سال پايان جنگ ميان عراق وايران ، شرق كوردستان همچنان مثل يك مركز اين درگيرى بصورت خود باقى مانده و روزانه فجايع ناگوارى انسانى و حيوانى روى مى دهد ، حتى اكنون هم سپاه پاسداران مشغول گذاشتن مين در مرز ميان شهر پنجوين و مريوان مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان